Giza Necropolis and tourist riding a donkey

Giza Necropolis and tourist riding a donkey previous next
Africa, Egypt, Kairo, Giza
Giza Necropolis and tourist riding a donkey
f4l 71 01 02